Böcker

 Handbok för en Hållbar Människa - ta hand om dig själv och planeten samtidigt

I bokhandeln 26 jan 2018, Roos & Tegnér förlag

Handbok for en hallbar 002

Malmö Manhattan 1994 2024
malmo-manhattan
Catarinas första roman släpptes den 22 maj. Den finns nu på nätet på Adlibris och Bokus, samt i bokhandeln Bokvalet i Malmö.
Boken är en klimatroman och troligen den
första i genren ”green chic lit”.Att bygga hållbart

hllbartbyggande

Bok om hållbart byggande och
goda exempel i regionen.
Skriven på uppdrag av Malmö stad.
Kom ut i december 2010.

ERUF-EKO

Ekologisk omställning av
efterkrigstidens bebyggelse
eruf

Bok skriven på uppdrag av Malmö stad, utkom jan 2011.

Lärande för hållbar utveckling

larande2010

 Bok om hållbart lärande, uppdaterad version utgiven hösten 2010, skriven på uppdrag av Malmö stad.

  

HEL
- själslig självläkning för ett liv i balans

  HelBoken-h160 

Coachen Hans Thörns tankar som Catarina nedtecknat och bearbetat till en bok. Lanserades som huvudbok i bokklubben Livsenergi 2009, kan även köpas i bokhandeln och beställas av Catarina. Pris 150 kr plus porto. 

  

 Lärande för hållbar utveckling

omslag_esd_litetrev

Bok om hållbart lärande, första versionen, utgiven våren 2008, skriven på uppdrag av Malmö stad.

  

Stora Manualen när du flyttar hemifrån

 stora_manualen_LitenBild

 Damm förlag 2008.

 
Familjeyoga

famyoga_litenrev

 Hur du utövar yoga med din familj. Damm förlag 2007. Kan beställas via Catarina, pris 150 kr.

 

Pang på Rödbetan

 rodbetan_litenrev

Livsstilsinspiration för tonåringar. Damm förlag 2006.

 

Din Gränslösa Kraft

 din-granslosa-kraft_litenrev

Medförfattare i boken, skriver om yoga. Damm förlag 2005.

 Harmoniska barn

 harmoniska-barn_litenrev

Inspirationsbok om holistiskt föräldraskap. Eget förlag 2001. Kan beställas av Catarina, pris 100  kr.


Broschyrer

Non-violence Project

Nonviolence

- presentation av Non-violence Project. Catarina har sponsrat projektet med textarbete, kollegorna Johannes Dahlskog med layout och Karin Oddner med bilder.

MILOU

 MilouBild

 - guide för miljöanpassad upphandling, skriven på uppdrag av Hållbar Utveckling Skåne, utgiven våren 2010.

 

Malmö Cleantech City

 cleantechbild
Broschyr om Malmös satsning på Cleantech, skriven på uppdrag av Malmö stad, Näringslivskontoret 2009.

 

Ekostaden Augustenborg
- på väg mot en hållbar stadsdel

 EkostadenAugustenborg-w225px

Broschyr på uppdrag av Malmö stad, Miljöförvaltningen 2008. Broschyren finns på svenska och engelska.

Broschyr om Västra hamnen

 GuideVH

   -  har redigerat texter och översatt till engelska, 2008.

 

Eko/fairtrade-guiden

 ecofairtradeguide_2rev

Broschyr som kommit ut i tre uppdaterade versioner på svenska och engelska, den första 2006.

 

Klimatanpassa kontoret

 miljoanpassa_kontoret_omslag_litetrev

Broschyr skriven på uppdrag av Energikontoret Skåne, 2007.

 

Hälsoträdgård

 HalsotTradgardrev

Broschyr skriven på uppdrag av Serviceförvaltningen, Malmö stad

 

Miljöprojekten i Turning Torso

 miljobroschyrtorsonrev

Broschyr skriven på uppdrag av HSB Malmö 2006